Systemisch Lichaamswerk

Raken van de ziel

Heling van het hart

Sta op jouw plek, in jouw kracht

SYSTEMISCH-LICHAAMSWERK

Systemisch Lichaamswerk

Ergens tegenaan lopen, terugkerende thema’s, blokkades, stagnaties. Soms schuilt in patronen of lichamelijke klachten een diep verlangen naar leven vanuit bezieling. Een ervaring in het verleden kan echter zo heftig zijn geweest dat de ziel geschrokken is. Zij trekt zich terug in het lichaam en de onverwerkte emotie slaat zich op in het celgeheugen. Zo kan de ziel gebonden blijven aan een gebeurtenis uit het verleden.

Dat verleden kan verder gaan dan jouw eigen leven, namelijk tot vele generaties terug.

 Jij resoneert mogelijk mee op pijn van jouw voorouders, op de geschiedenis van jouw gebied van herkomst, op jouw partner en diens familie. Onbewust heeft familiedynamiek, net als persoonlijke trauma’s, invloed op hoe je hebt geleefd.

Om de dynamiek in relatie tot de stagnatie te onderzoeken, biedt systemisch lichaamswerk ruimte aan beleving in het nu. Voelen wat gezien wil worden. Ervaren wat jouw plek is in het familiesysteem. Wat draag je mee. Is dat van jou of van een ander. Het lichaam weet.

Systemisch Lichaamswerk

Ergens tegenaan lopen, terugkerende thema’s, blokkades, stagnaties. Soms schuilt in patronen of lichamelijke klachten een diep  verlangen naar leven vanuit bezieling. Een ervaring in het verleden kan echter zo heftig zijn geweest dat de ziel geschrokken is. Zij trekt zich terug in het lichaam en de onverwerkte emotie slaat zich op in het celgeheugen. Zo kan de ziel gebonden blijven aan een gebeurtenis uit het verleden.

Dat verleden kan verder gaan dan jouw eigen leven, namelijk tot vele generaties terug.

 Jij resoneert mogelijk mee op pijn van jouw voorouders, op de geschiedenis van jouw gebied van herkomst, op jouw partner en diens familie. Onbewust heeft  familiedynamiek, net als persoonlijke trauma’s, invloed op hoe je hebt geleefd.

Om de dynamiek in relatie tot de stagnatie te onderzoeken, biedt systemisch lichaamswerk ruimte aan beleving in het nu. Voelen wat gezien wil worden. Ervaren wat jouw plek is in het familiesysteem. Wat draag je mee. Is dat van jou of van een ander. Het lichaam weet.

Sense-Insight
Familie-Constellation-Sense-insight-800

Werkwijze

In systemisch lichaamswerk onderzoekt de cliënt samen met de therapeut een wezenlijke vraag. In therapie wordt daar één op één mee gewerkt, op de massagetafel of ruimtelijk. Het lichaam is het instrument waarin aandachtig ervaren wordt wat zich daarbinnen afspeelt. Het is direct voelbaar als een systemische interventie de juiste snaar raakt. Dan kunnen stagnaties verschuiven. Ontmoeting op zielsniveau brengt je dichter bij je essentie. Zo vindt de geschrokken ziel steeds meer veilige bedding in de krachtbron.

Thuiskomen in je lichaam kenmerkt zich uiteindelijk door het ter plekke beleven van ontspanning en energiedoorstroming. Emotionele ballast loslaten, de eigen plek aannemen en op celniveau herstellen, brengt heling op zielsniveau. De liefdesstroom vanuit het familie systeem gaat vrijuit. Dat wat niet geleefd werd, kan en mag nu geleefd worden.

Bezield en moeiteloos leven vanuit jouw oorsprong, verbonden met het grotere geheel. Kom in je flow.

Josje

Tijdens de sessies bij Rasa heb ik meer inzicht gekregen in mijn familiesysteem. En bovenal gevoeld, doorvoeld, hoe dit doorwerkt in mij en mijn leven.

Dat was soms heel confronterend en pijnlijk, soms ook helend en troostend. Tijdens de eerste sessie werd mij meer duidelijk over de verhouding tussen mijn ouders onderling en voelde ik dat mijn plek daarin niet (meer) klopte.

De sessie heeft het mogelijk gemaakt om hier letterlijk (ik deed het tijdens een rondje hardlopen) uit te stappen.

Het was een zeer waardevolle stap in een proces waar ik al lang mee bezig was. Voor mij hangt deze stap samen met een genezingsproces en is een langdurige klacht die ik had, mede door deze sessie, verdwenen.

Monique

De systemisch lichaamswerk sessies bij Rasa hebben me diep geraakt. Het heeft me veel inzichten gegeven in de vraagstukken waar ik in mezelf steeds tegenaan liep.
 
De veilige basis en de ondersteuning die er was heeft me geholpen om diep verborgen gevoelens te ervaren en heeft me helderheid gegeven hoe ik de pijn heb gedragen van mijn familiesysteem die niet van mij was.
 
Dat heeft me veel meer ruimte gegeven om volop mijn eigen leven aan te nemen, de aanwezigheid te ervaren en ik ervaar hierdoor meer rust.

Berdie

Wat een wonderbaarlijke, wonderschone reis heb ik met jou afgelegd, het afgelopen jaar.
En op mijn reis waren daar altijd weer jouw handen, jouw ogen, jouw woorden, jouw muziek.
En je stilte.
Jouw stilte, waarin ik mijlenverre reizen maakte, waarin ik op ontdekkingstocht ging, waarin ik kon rusten, kon leren, kon ademen, kon zijn.
Zonder woorden.
Zonder verklaringen.
Zonder oordeel.
Zonder ‘waarom’.
Want ik leerde onbeschrijflijk veel.
Over mezelf, over mijn ziel, over mijn bronnen en over mijn plek.
De plek waar ik thuis hoor.
Ik leerde lessen over vasthouden en loslaten, vallen en weer opstaan.
Opstaan en blijven staan, op mijn eigen plek.
Ik leerde over duisternis en helderheid.
Over ja en over nee.
Over de kracht van mijn adem, mijn hart, mijn lijf, mijn ziel.
Ik leerde wie ik ben: als meisje, als dochter, als vrouw, als moeder, als mens.
Ik ben op mijn plek.
Dankjewel lieve Rasa.
Voor alles.

“Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan

Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden

Ligt de bron van wie we zijn”

“Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan

Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden

Ligt de bron van wie we zijn”

Stef Bos