Privacy verklaring

Sense Insight conformeert zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aanleggen van een cliënt dossiers, waarbij de privacy van de cliënt ten allen tijde wordt gewaarborgd.

1.Cliënt dossier

Het cliënt dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en bewaard in een afgesloten kast in de praktijk van Sense Insight. Als eenmanspraktijk heeft Sense Insight als enige toegang tot dit dossier.

2. Geheimhoudingsplicht

Als therapeut heeft Sense Inzicht een geheimhoudingsplicht. Informatie wordt alleen gedeeld met andere zorgverleners na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

3. Samenwerking met boekhouder

Voor facturatie en belastingadministratie werkt Sense Insight samen met een boekhouder, die slechts een beperkt deel van de (client) gegevens kan inzien en met wie er een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

4. Toestemming en informatieverstrekking

Bij eventueel ander gebruik van de persoonsgegevens zal Sense Insight de cliënt hierover informeren en expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

5. Bewaartermijn

Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) worden cliënt dossiers 20 jaar lang bewaard.

Privacyverklaring op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan enkel de gegevens die nodig zijn voor de declaratie bij jouw zorgverzekeraar. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden.

Deze gegevens omvatten:

  • Naam, adres en woonplaats van de cliënt
  • Geboortedatum van de cliënt
  • Verzekeraar en klantnummer van de cliënt
  • Datum van de behandeling
  • Korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
  • Kosten van het consult

Dit document is opgesteld ter bescherming van de rechten van de cliënt en ter bevordering van een transparante praktijkvoering bij Praktijk Sense Insight.